Zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach programu TL-KARTON:

2024-04-08 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (3 wzory (FEFCO 0700 Display01, FEFCO 0700 Display02 i FEFCO 0701 v2), aktualnie 134 wzory)
 • - Wstawiono dodatkową linię wymiarową w pudłach klapowych: (FEFCO 0200, FEFCO 0201, FEFCO 0202, FEFCO 0203, FEFCO 0204, FEFCO 0206, FEFCO 0207, FEFCO 0208 i FEFCO 0209)
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" zmieniono wzór karty podsumowania. Między innymi umożliwia on wprowadzenie logo
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" na karcie podsumowania pojawiły się:
 • ___- waga nakładu
 • ___- kursy walut
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" zaktualizowano adres strony NBP, zawierającej kursy walut, ponieważ dane te zostały przeniesione
 • - W dodatku TLPALLET rysunek palety został dopracowany

2024-02-23 (wersja 2.4):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (1 wzór: FOLDING LockLid_01)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór: FLUTE 0427 v2)
 • - w ustawieniach CNC dodano prostokąty w kolorze linii, których dotyczy dany wierz ustawień
 • - zaktualizowano karty projektu (dodano pole: Rzeczywista powierzchnia użytku/użytków)
 • - W oknach "Wprowadź tekst" i "Parametry obiektów" dodano nowy przycisk napisów specjalnych (zawierających parametry projektu): "Rzeczywista powierzchnia użytku"
 • - W oknie wyceny dodano pola rzeczywistej powierzchni użytków
 • - W niestandardowych wzorach z tektury falistej (FLUTE 0427 i FLUTE 0427 v2) parametr "B" - stopniowanie bigów, jest domyślnie ustawiany na grubość materiału

2023-12-06 (wersja 2.4):

 • - we wzorach FLUTE IKEA_SpareParts_01 i FLUTE IKEA_SpareParts_02 dodano opcję nakładania klapek przedniej i tylnej wewnątrz podwójnej ścianki
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (1 wzór: FOLDING PaperBag_04)
 • - wprowadzono poprawki w exporcie do formatu CF2:
 • ___- możliwy eksport rozbitych bloków
 • ___- eksport napisów
 • ___- eksport linii wymiarowych
 • - w oknie wzorów FEFCO: dodano opcję kwadratowych slotów we wzorach: FEFCO 0200, FEFCO 0200 2pcs, FEFCO 0201, FEFCO 0201 2pcs, FEFCO 0202, FEFCO 0202 2pcs, FEFCO 0203, FEFCO 0203 2pcs, FEFCO 0204, FEFCO 0204 2pcs, FEFCO 0206 i FEFCO 0206 2pcs

2023-10-24 (wersja 2.4):

 • - we wzorze FEFCO 0418 jest możliwość wstawienia wycięcia na kciuk
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (9 wzorów (FEFCO 0501, FEFCO 0502, FEFCO 0503, FEFCO 0504, FEFCO 0505, FEFCO 0507, FEFCO 0904, FEFCO 0905 i FEFCO 0906), aktualnie 131 wzorów)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (8 wzorów (ECMA A20.20.01.01 v3 Cosmetics, ECMA A20.20.01.03 v3 Cosmetics, ECMA A20.20.03.01 v3 Cosmetics, ECMA A20.20.03.03 v3 Cosmetics, ECMA A55.20.01.01 v3 Cosmetics, ECMA A55.20.01.03 v3 Cosmetics, ECMA A60.20.00.01 v3 Cosmetics i ECMA A60.20.00.03 v3 Cosmetics), aktualnie 80 wzorów)

2023-10-03 (wersja 2.4):

 • - dodatek TLPALLET dostępny w wersji angielskiej
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0418), aktualnie 122 wzory)
 • - nowa funkcja, która automatycznie oblicza rzeczywistą powierzchnię użytku (odlicza wszelkie odpady, otwory itp.). Parametr ten jest widoczny w oknie właściwości aktualnej warstwy (Ctrl+L)
 • - dodano możliwość dodawania własnych formatów arkuszy. Nie trzeba już ręcznie wprowadzać nietypowych, często używanych formatów. Zapisywane są również marginesy.

2023-08-31 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (2 wzory (FEFCO 0773 i FEFCO 0774), aktualnie 121 wzorów)
 • - generując siatki wzorów ECMA program dobiera wielkość skosów klapek wewnętnych (DH) w zależności od wymiarów
 • - w oknie wzorów ECMA: dodano opcję wyłączenia slotu klapki wewnętnej (DH) we wzorach: A20.20.01.01, A20.20.01.01 v2 Pharmacy, A20.20.01.03, A20.20.01.03 v2 Pharmacy, A20.20.03.01, A20.20.03.01 v2 Pharmacy, A20.20.03.03, A20.20.03.03 v2 Pharmacy, A20.20.04.04, A20.21.01.01, A20.21.01.03, A20.21.03.01, A20.21.03.03, A55.20.01.01, A55.20.01.01 DisplayOuterSnapLockBase, A55.20.01.03, A55.20.01.04, A55.20.01.04 DisplayOuterSnapLockBase, A55.21.01.01, A55.21.01.03, A60.20.00.01, A60.20.00.01 DisplayOuterSnapLockBase, A60.20.00.03, A60.20.00.04, A60.20.00.04 DisplayOuterSnapLockBase, A60.21.00.01 i A60.21.00.03

2023-07-26 (wersja 2.4):

 • - W oknie parametrów deski wykrojnika ładowana jest dodatkowa, defaultowa tablica maszyn. Dzięki temu każda aktualizacja defaultowych maszyn nie kasuje maszyn dodanych przez użytkownika
 • - W oknie parametrów deski wykrojnika rotacyjnego ładowana jest dodatkowa, defaultowa tablica maszyn. Dzięki temu każda aktualizacja defaultowych maszyn nie kasuje maszyn dodanych przez użytkownika

2023-05-24 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0410 v2), aktualnie 119 wzorów)
 • - wprowadzono poprawki we wzorach: FEFCO 0409, FEFCO 0410, FEFCO 0411, FEFCO 0412 i FEFCO 0413

2023-05-10 (wersja 2.4):

 • - Funkcję generowania deski wykrojnika można cofnąć
 • - W ułamkach zamieniono znak "." na ",". Przydatne np. przy kopiowaniu wartości do kalkulatora
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0110), aktualnie 118 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (1 wzór: FOLDING LaminatedBox_Bottom+Wrapper_01)

2023-04-12 (wersja 2.4):

 • - Wydzielono dodatkowe okno ustawień "Ustawienia CNC". Dodano możliwość ustawienia nagłówka pliku CNC
 • - W pasku "Pomiary" dodano pomiar zaznaczonych obiektów
 • - Funkcja: "Rysuj linię pod kątem": możliwe wprowadzanie ujemnych kątów
 • - we wzorach z wiekiem podobnym do FEFCO 0215 i FEFCO 0713, wybierając opcję z zamkami, jeżeli zamki zachodzą na klapki wewnętrzne, program rysuje wycięcie w klapkach
 • - dodano 2 nowe metody rozmieszczania użytków na arkuszu

2023-03-06 (wersja 2.4):

 • - we wzorach z wiekiem podobnym do FEFCO 0215 i FEFCO 0713, wysokość klapki wewnętrznej (DH) jest standardowo ustawiana tak, by klapki nie zachodziły na siebie
 • - w oknie rozmieszczania użytków dna i wieka na 1 arkuszu (Layout dno+wieko) dodano parametr "ilość użytków wieka". Program podpowiada też ile użytków rozłożyć, by zgadzała się ilość den i wiek na 1 arkuszu
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" program bierze pod uwagę ilość użytków dna i wieka potrzebnych do złożenia 1 egzemplarza pudła. Jeżeli n.p. potrzebne są 2 elementy wieka (jak w FEFCO 0351), wówczas przy nakładzie 1000szt. i 4 użytkach na arkuszu, program policzy 500 arkuszy zamiast 250.

2023-01-30 (wersja 2.4):

 • - we wzorze FEFCO 0930 program podaje informację o ilości elementów potrzebnych do złożenia kratownicy (zawsze 2szt.)
 • - w oknach wzorów FEFCO i ECMA: w przypadku, kiedy dane są nieprawidłowe (zbyt mała szerokość itp.), program tylko wyświetla ostrzeżenie i pyta, czy mimo to wygenerować siatkę
 • - w ustawieniach FEFCO dodano możliwość ustawienia ułamków dla parametrów PA2-PA5
 • - w ustawieniach FEFCO dodano parametr GF, który oznacza domyślną szerokość zakładki klejowej
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" dodano możliwość aktualizacji kursów walut z internetu. Program zapisuje na dysku ostatnio odczytane kursy
 • - Eksport do formatu .svg: grubość linii została zmniejszona, dodano groty linii wymiarowych

2022-12-09 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono poprawkę w zapisie i odczycie parametru wysokości wieka (parametr H2). Po odczycie przyjmował on wartość domyślną
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0404 (wysokość zewnętrznej obwoluty)
 • - we wzorach FEFCO 0931 i FEFCO 0931 v2 program podaje informację o ilości elementów potrzebnych do złożenia kratownicy
 • - w oknie wzorów FEFCO program automatycznie oblicza wymiar zewnętrzny pudła, jak również umożliwia podawanie wymiarów zewnętrznych (z wyjątkiem 1 parametru w kilku wzorach)
 • - Usprawniono okno "Parametry formatki"

2022-11-18 (wersja 2.4):

 • - Nowe funkcje w dodatku TLPALLET:
 • - dodano możliwość kompletowania produktów w paczkach
 • - dodano parametr wymiarów użytecznych (pudełka/paczki mogą wystawać poza paletę)
 • - możliwość zablokowania układania pudełek/paczek pod kątem 90 stopni (w 2 kierunkach)
 • - dostępna jest funkcja zapisu/odczytu kalkulacji

2022-10-10 (wersja 2.4):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (1 wzór: FOLDING PaperBag_03)
 • - zmieniono nazwy 2 wzorów z tektury falistej (FEFCO 0930 i FEFCO 0930 v2 zmieniono na FEFCO 0931 i FEFCO 0931 v2)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0930), aktualnie 117 wzorów)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (4 wzory (ECMA A20.20.01.01 v2 Pharmacy, ECMA A20.20.01.03 v2 Pharmacy, ECMA A20.20.03.01 v2 Pharmacy i ECMA A20.20.03.03 v2 Pharmacy), aktualnie 72 wzory)
 • - we wzorach FEFCO 0931 i FEFCO 0931 v2 dodano możliwość ustawienia innej szerokości zewnętrznych cel

2022-08-10 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono poprawkę w zapisie i odczycie parametrów FEFCO serii 07xx (parametry MFA i BEA)
 • - wybierając w ustawieniach eksportu .dxf "Eksportuj bloki jako bloki", zostaną zapisane również napisy wstawione na użytkach

2022-05-23 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (3 wzory (ECMA C10.40.90.90, ECMA F60.91.00.00 i ECMA F60.92.00.00), aktualnie 68 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory: FOLDING Carrier_01 i FOLDING Carrier_02)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0426

2022-02-18 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0930 v2), aktualnie 116 wzorów)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0425
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0415
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0426
 • - w ustawieniach dodano parametr dokładności cen (liczba miejsc po przecinku)
 • - w ustawieniach dodano parametr dokładności linii wymiarowych (liczba miejsc po przecinku)
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" poprawiono podsumowanie w wydruku "Wycena"

2021-11-09 (wersja 2.4):

 • - w ustawieniach FEFCO dodano parametry THK i OT, które oznaczają domyślną grubość materiału i grubość "zewnętrzną" (do linii gięcia)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0951), aktualnie 115 wzorów)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0717 (zmieniono kształt liścia klejowego)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0432 (w wewnętrznych klapkach dodano wycięcia na górne zamki "uszy")

2021-08-24 (wersja 2.4):

 • - dodano export do formatu CNC
 • - dodano optymalizację kolejności cięcia dla formatu HPGL

2021-07-21 (wersja 2.4):

 • - dodano 4 nowe metody rozmieszczania użytków dna i wieka na 1 arkuszu
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (3 wzory: FLUTE MultimailBookWrapper_01, FLUTE Bottom+Lid_01 i FLUTE Bottom+Lid_02)

2021-04-19 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono poprawki we wzorach: ECMA B10.02.00.00 bottom+lid, ECMA B10.04.00.00 bottom+lid i ECMA B21.05.00.00
 • - we wzorach ECMA B10.02.00.00 bottom+lid i ECMA B10.04.00.00 bottom+lid jest możliwość wstawienia wycięć na kciuk w wieku. Ustawieie parametru "TC" na 0 spowoduje niewstawienie wycięcia

2021-03-02 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (1 wzór (ECMA B10.02.00.00 bottom+lid), aktualnie 65 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór: FLUTE 0914 Outside v2)
 • - w ustawieniach można wybrać, jaką jednostkę zastosować przy eksporcie do .svg (milimetry, punkty czy piksele)

2021-02-01 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (2 wzory (ECMA B10.04.00.00 i ECMA B10.04.00.00 bottom+lid), aktualnie 64 wzory)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór: FLUTE 0427)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0426 (skosy bocznych listków są dopasowywane do wymiarów opakowania)
 • - jest możliwość zabezpieczenia programu online, co eliminuje konieczność podłączenia pendrive (klucza USB)

2020-12-30 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono korekcję wzoru: FOLDING LaminatedBox_Bottom+Lid_01
 • - dodano 5 symboli, które można wstawiać na projekcie, używając modułu rysowania (symbole znakowania opakowań: 20 CPAP, 20 PCB, 23 PBD, 23 PPB i IKEA LB05)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0323), aktualnie 114 wzorów)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (2 wzory (ECMA C10.40.55.20 i ECMA C10.40.55.90), aktualnie 62 wzory)
 • - bardziej wydajna-płynniejsza praca interfejsu graficznego
 • - program dopasowuje parametry GF i DLCB do wymiarów

2020-11-06 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono dodatkowe parametry (zakładka-margines oklejki) dla wzoru: FOLDING LaminatedBox_Bottom+Lid_01
 • - pomiar promienia łuku podaje również jego średnicę
 • - rysując okrąg o podanym promieniu, użytkownik może podać średnicę zamiast promienia
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0406), aktualnie 113 wzorów)

2020-10-05 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono poprawkę do ECMA B20.01.00.50 (jeżeli wymiary tego wymagają, boczne listki są obcięte)
 • - ulepszono rozmieszczanie użytków na arkuszu dla wzorów: FEFCO 0427,0427 v2,ECMA B20.01.00.50 oraz ECMA B20.01.00.53

2020-09-26 (wersja 2.4):

 • - program dopasowuje ilość zamków do wymiaru
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0217 (wysokość i długość uchwytu są dopasowywane do długości opakowania)
 • - dodano napisy specjalne: aktualna data i godzina
 • - zaktualizowano karty projektu (dodano pola: aktualna data i godzina)

2020-09-10 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (2 wzory (FEFCO 0443 i FEFCO 0444), aktualnie 112 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (2 wzory: FLUTE Separator_01 i FLUTE Separator_02)
 • - w oknach parametrów opakowania usunięto przedrostek FEFCO/ECMA/FLUTE/FOLDING. Wystarczy wpisać np. numer FEFCO, by przejść do wybranego wzoru z listy.

2020-06-23 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0427 v2), aktualnie 110 wzorów)
 • - wyłączono zasadę: wysokość < lub = szerokość/2 dla wzoru ECMA B11.02.00.00. W razie potrzeby program rysuje niezbędne wycięcia
 • - standardowo, program ustawia mniejsze zamki

2020-05-05 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0413), aktualnie 109 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (3 wzory: FLUTE 0914 Outside, FLUTE IK_SpareParts_02 i FLUTE IK_SpareParts_03)
 • - w oknie parametrów opakowania (np. FEFCO) użytkownik może wpisać nazwę wzoru, zamiast wybierać go z listy
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0427 (skosy bocznych listków są dopasowywane do wymiarów opakowania)

2020-03-27 (wersja 2.4):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (2 wzory: FLUTE IK_Bottom+Lid_02 i FLUTE IK_SpareParts_01)
 • - dodano możliwość eksportu własnych kart projektu zaprojektowanych w programie, wcześniej dodano możliwość ich wydruku
 • - poprawiono zależności pomiędzy wymiarami. Np. w wielu wzorach akceptowalna jest długośc mniejsza od szerokości
 • - poprawiono wzory: ECMA B10.02.00.00, ECMA B20.01.00.00 i ECMA B20.01.00.53
 • - dodano napis specjalny: pole obszaru noży

2020-03-14 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (3 wzory (FEFCO 0901, FEFCO 0902 i FEFCO 0903), aktualnie 108 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (2 wzory: FLUTE IK_Bottom+Lid_01 i FLUTE IK_TuckLid_01)
 • - dodano 4 symbole, które można wstawiać na projekcie, używając modułu rysowania (symbole znakowania opakowań: 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP i Green point)

2020-02-08 (wersja 2.4):

 • - dodano funkcję automatycznego rysowania deski wykrojnika rotacyjnego. Funkcja umożliwia między innymi automatyczne dzielenie odpadu na obwodzie na kawałki o ustalonej wielkości
 • - Dostępna jest opcja ustawienia szerokości jako pierwszej ściany dla wzorów: FEFCO 0203 2pcs, FEFCO 0204 2pcs oraz FEFCO 0206 2pcs
 • - program zapamiętuje ścieżkę do ostatniego zapisywanego projektu. Po ponownym uruchomieniu programu, po wywołaniu funkcji "Zapisz", zostanie otwarta ta sama lokalizacja
 • - program zapamiętuje ścieżkę do ostatniego eksportowanego projektu. Po ponownym uruchomieniu programu, po wywołaniu funkcji "Eksportuj", zostanie otwarta ta sama lokalizacja
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (1 wzór: FOLDING LaminatedBox_Bottom+Lid_01)
 • - rozszerzono kartę właściwości projektu. Dodano możliwość edycji typu fali i grubości materiału
 • - wprowadzono zmiany we wzorach: FLUTE Stand_01 i FLUTE Stand_02. Dodano opisy oraz otwory na spinki, mogące też służyć jako otwory pozycjonujące

2019-12-05 (wersja 2.4):

 • - w ustawieniach dodano osobną cenę noży kompensacyjnych, by umożliwić wykonanie dokładniejszej wyceny wykrojnika na automat sztancujący
 • - pojawił się też nowy typ linii (nóż kompensacyjny)

2019-08-27 (wersja 2.4):

 • - w funkcji rozmieszczania użytków na arkuszu (Layout) odległości między użytkami dotyczą teraz 1 użytku. Ma to szczególne znaczenie przy optymalnym rozmieszczaniu użytków, gdzie program sam wybiera kąt obrotu użytków
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (4 wzory (ECMA C20.20.55.01, ECMA C20.20.55.20, ECMA C20.20.60.01 i ECMA C20.20.60.20), aktualnie 60 wzorów)

2019-06-01 (wersja 2.4):

 • - dodano możliwość edycji własnych kart projektu. Użytkownik może zaprojektować dowolną ilość kart z własnymi tabelami i dowolnym położeniem rysunku
 • - liczba napisów specjalnych (zawierających parametry projektu) została podwojona

2019-04-05 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)
 • - ulepszono optymalne rozmieszczanie użytków na arkuszu (serie FEFCO 03xx i FEFCO 04xx)

2019-03-05 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość rozbicia linii perforacji na krótkie odcinki noża oraz linii kombi na krótkie odcinki noża i bigi
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (1 wzór (ECMA A20.20.01.03), aktualnie 56 wzorów)

2019-02-06 (wersja 2.3):

 • - poprawiono zamki w dnie wzorów: FEFCO 0701 i FEFCO 0703
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (2 wzory (FEFCO 0913 i FEFCO 0914), aktualnie 105 wzorów)

2018-12-10 (wersja 2.3):

 • - dodano 10 symboli, które można wstawiać na projekcie, używając modułu rysowania (8 uchwytów do pudeł + 2 symbole kierunu włókna)

2018-11-16 (wersja 2.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (2 wzory (ECMA A55.70.01.00 i ECMA A60.70.01.00), aktualnie 55 wzorów)

2018-10-16 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość optymalnego rozmieszczania użytków na arkuszu. Program sam dobiera optymalną ilość użytków i sposób ich rozmieszczenia
 • - importując pliki DXF, nie jest istotna wielkość liter nazwy pliku

2018-08-17 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2018-07-09 (wersja 2.3):

 • - dodano korekcję długości i szerokości wieka dla wzorów: FEFCO 0701 bottom+lid i FEFCO 0714
 • - w ustawieniach można wybrać, czy użytki warstw typu "Layout" mają być eksportowane do .dxf i .cf2 jako bloki, czy mają zostać rozbite na linie i łuki
 • - poprawiono wzory: ECMA B10.02.00.00, ECMA B20.01.00.00, ECMA B20.01.00.53 i ECMA B20.01.00.__ - wydłużono wewnętrzne ścianki

2018-06-06 (wersja 2.3):

 • - usunięto wykrzyknik, który pojawiał się przy uruchomieniu programu w Windows 8 i wyższych
 • - we wzorach teleskopowych (seria FEFCO 03xx) jest możliwość wstawienia wycięć na kciuk w wieku. Ustawieie parametru "TC" na 0 spowoduje niewstawienie wycięcia
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0412), aktualnie 103 wzory)

2018-05-15 (wersja 2.3):

 • - poprawiono wzory FEFCO: 401,402,403,415,416,772 i ECMA: A20210101,A20210301,A55210101,A60210001. Usunięto nakładające się linie

2018-04-04 (wersja 2.3):

 • - poprawione funkcje Import — bloki zagnieżdżone w blokach
 • - poprawione funkcje Import — polecenie dxf: SPLINE

2018-03-12 (wersja 2.3):

 • - informacja o aktywnych modułach
 • - poprawione funkcje Import — polecenie dxf: SPLINE

2018-02-08 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość ustawienia punktu zerowego
 • - poprawiono wzory ECMA A55.20.01.01 i ECMA A60.20.00.01. Długość uchwytu musi być zależna od szerokości
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-12-28 (wersja 2.3):

 • - usprawniono przełączanie między językami. Ustawienie obejmuje również wyskakujące podpowiedzi.

2017-11-28 (wersja 2.3):

 • - rozszerzono kartę właściwości projektu. Dodano możliwość edycji typu pudełka i wymiarów
 • - dodano możliwość wstawiania napisów specjalnych (zawierających parametry projektu)
 • - dodano symbol napisu, funkcja generująca deskę wykrojnika wstawia również napis
 • - poprawiono wzory FLUTE Stand_01 i FLUTE Stand_02. Wysokość półki dotyczy przestrzeni między frontem półki a podłogą następnej półki
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-10-31 (wersja 2.3):

 • - poprawiono wzory FEFCO: 0300, 0301, 0303, 0304 v1, 0304 v2, 0450, 0451, 0452, 0307, 0457, 0309, 0310, 0312, 0313, 0409, 0410, 0411, 0415, 0416, 0420, 0453, 0770, 0771. Zmniejszono naddatki na szerokości
 • - poprawiono funkcję przycinania (klawisz /)
 • - dodano możliwość wstawienia logo zamiast podpisu na karcie projektu
 • - na karcie projektu pojawił się mały obrazek z pudłem w widoku 3D

2017-09-18 (wersja 2.3):

 • - poprawione funkcje Import — polecenia dxf: POLYLINE i SPLINE (ostatnia do dopracowania)
 • - funkcja "Import" tworzy rysunki w nowym projekcie
 • - automatyczne rozmieszczanie użytków na arkuszu umożliwia też rozmieszczanie rysunków narysowanych ręcznie lub zaimportowanych

2017-09-11 (wersja 2.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (12 wzorów (FEFCO 0209, 0209 2pcs, 0217, 0230, 0231, 0302, 0404, 0703v3, 0907, 0908, 0909 i 0910), aktualnie 102 wzory)

2017-08-28 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)
 • - możliwość ustawienia grubości linii (w pixelach) wyświetlanych na ekranie. Po ponownym uruchomieniu programu parametr jest ustawiany na 1 pixel

2017-08-14 (wersja 2.3):

 • - usunięto błąd w ustawieniach (ustawienia eksportu i druku od ostatniej aktualizacji resetowały się po ponownym uruchomieniu programu)
 • - poprawione funkcje Import — polecenia dxf: ELLIPSE, LWPOLYLINE i SPLINE (ostatnia do dopracowania)

2017-06-19 (wersja 2.3):

 • - w ustawieniach można wprowadzić wielkość czcionki linii wymiarowych na wydruku
 • - ulepszono rozmieszczanie użytków na arkuszu dla wzorów FEFCO 0420,0421,0427,0470 oraz 0471

2017-06-09 (wersja 2.3):

 • - funkcja łącząca nakładające się linie (jest wykonywana po automatycznym rozłożeniu użytków lub wywoływana przez użytkownika)

2017-05-17 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-04-19 (wersja 2.3):

 • - w ustawieniach FEFCO parametr HA teraz dotyczy bigów wewnętrznych (ustawienia zostaną automatycznie poprawione)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 90 wzorów)

2017-04-08 (wersja 2.3):

 • - funkcja wstawiająca tekst
 • - dodano export do formatu HPGL

2017-03-09 (wersja 2.2):

 • - funkcja rysowania linii/linii konstrukcyjnej pod kątem

2017-01-30 (wersja 2.2):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 87 wzorów)

2017-01-09 (wersja 2.2):

 • - dołączono moduł, który wspomaga projektowanie wykrojników (nanoszenie mostków na noże, automatyczne rysowanie deski wykrojnika)
 • - moduł rysowania umożliwia teraz rysowanie i modyfikację również na warstwach z rozłożonymi użytkami (warstwy typu "Layout")

2016-12-08 (wersja 2.1):

 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0202 (klapki od szerokości są zawsze w jednej linii z klapkami od długości)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0203 (klapki od szerokości są zawsze w jednej linii z klapkami od długości)
 • - możliwość wykonywania pomiarów (długości, odległości, promieni...) na warstwach z rozłożonymi użytkami (warstwy typu "Layout")

2016-10-26 (wersja 2.1):

 • - wstawianie linii konstrukcyjnych

2016-08-04 (wersja 2.1):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)

2016-07-28 (wersja 2.1):

 • - dodano export do formatu CFF2

2016-07-21 (wersja 2.1):

 • - dodano funkcje: pomiaru kąta nachylenia linii oraz pomiaru kąta między 2 liniami
 • - poprawione funkcje Import

2016-07-12 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 85 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)

2016-07-06 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 53 wzory)

2016-06-27 (wersja 2.1):

 • - poprawione funkcje przyciągania do punktów charakterystycznych

2016-06-15 (wersja 2.1):

 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0427 (jeżeli wymiary tego wymagają, boczne listki są obcięte)
 • - dołączono moduł zaawansowanych kalkulacji cenowych, który umożliwia wykonanie kompleksowej wyceny produkcji, uwzględniającej takie koszty jak: sztancowanie, druk, papier, wykrojnik... Pozwala na budowę cenników papieru, druku, foliowania oraz lakierowania. Uwzględnia nakład, walutę i inne parametry...

2016-06-13 (wersja 2.1):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (3+1 wzorów)
 • - na warstwach z rozłożeniem użytków (layout) dodano wymiarowanie pojedynczego użytku

2016-04-06 (wersja 2.1):

 • - dodano funkcję powiększania wskazanego obszaru do rozmiarów okna

2016-02-28 (wersja 2.1):

 • - dodano 3 domyślne parametry dla pudeł serii FEFCO 02xx i 07xx, które można zmienić w ustawieniach: zależność wysokości bigowej od wysokości wewnętrznej (HA), korekta szerokości klapek zewnętrznych (FA), stopniowanie bigów (SC)

2016-02-20 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 82 wzory)

2016-01-04 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 51 wzorów)
 • - w zależności od koloru tła linie wymiarowe wyświetlane w kolorze białym lub czarnym

2015-11-20 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 79 wzorów)
 • - program przygotowany pod wyświetlanie opakowań z oklejkami

2015-10-29 (wersja 2.0.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 43 wzory)
 • - możliwość druku "karty projektu" zawierającej podstawowe dane
 • - poprawione funkcje Import/Export