Zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach programu TL-KARTON:

2023-08-31 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (2 wzory (FEFCO 0773 i FEFCO 0774), aktualnie 121 wzorów)
 • - generując siatki wzorów ECMA program dobiera wielkość skosów klapek wewnętnych (DH) w zależności od wymiarów
 • - w oknie wzorów ECMA: dodano opcję wyłączenia slotu klapki wewnętnej (DH) we wzorach: A20.20.01.01, A20.20.01.01 v2 Pharmacy, A20.20.01.03, A20.20.01.03 v2 Pharmacy, A20.20.03.01, A20.20.03.01 v2 Pharmacy, A20.20.03.03, A20.20.03.03 v2 Pharmacy, A20.20.04.04, A20.21.01.01, A20.21.01.03, A20.21.03.01, A20.21.03.03, A55.20.01.01, A55.20.01.01 DisplayOuterSnapLockBase, A55.20.01.03, A55.20.01.04, A55.20.01.04 DisplayOuterSnapLockBase, A55.21.01.01, A55.21.01.03, A60.20.00.01, A60.20.00.01 DisplayOuterSnapLockBase, A60.20.00.03, A60.20.00.04, A60.20.00.04 DisplayOuterSnapLockBase, A60.21.00.01 i A60.21.00.03

2023-07-26 (wersja 2.4):

 • - W oknie parametrów deski wykrojnika ładowana jest dodatkowa, defaultowa tablica maszyn. Dzięki temu każda aktualizacja defaultowych maszyn nie kasuje maszyn dodanych przez użytkownika
 • - W oknie parametrów deski wykrojnika rotacyjnego ładowana jest dodatkowa, defaultowa tablica maszyn. Dzięki temu każda aktualizacja defaultowych maszyn nie kasuje maszyn dodanych przez użytkownika

2023-05-24 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0410 v2), aktualnie 119 wzorów)
 • - wprowadzono poprawki we wzorach: FEFCO 0409, FEFCO 0410, FEFCO 0411, FEFCO 0412 i FEFCO 0413

2023-05-10 (wersja 2.4):

 • - Funkcję generowania deski wykrojnika można cofnąć
 • - W ułamkach zamieniono znak "." na ",". Przydatne np. przy kopiowaniu wartości do kalkulatora
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0110), aktualnie 118 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (1 wzór: FOLDING LaminatedBox_Bottom+Wrapper_01)

2023-04-12 (wersja 2.4):

 • - Wydzielono dodatkowe okno ustawień "Ustawienia CNC". Dodano możliwość ustawienia nagłówka pliku CNC
 • - W pasku "Pomiary" dodano pomiar zaznaczonych obiektów
 • - Funkcja: "Rysuj linię pod kątem": możliwe wprowadzanie ujemnych kątów
 • - we wzorach z wiekiem podobnym do FEFCO 0215 i FEFCO 0713, wybierając opcję z zamkami, jeżeli zamki zachodzą na klapki wewnętrzne program rysuje wycięcie w klapkach
 • - dodano 2 nowe metody rozmieszczania użytków na arkuszu

2023-03-06 (wersja 2.4):

 • - we wzorach z wiekiem podobnym do FEFCO 0215 i FEFCO 0713, wysokość klapki wewnętrznej (DH) jest standardowo ustawiana tak, by klapki nie zachodziły na siebie
 • - w oknie rozmieszczania użytków dna i wieka na 1 arkuszu (Layout dno+wieko) dodano parametr "ilość użytków wieka". Program podpowiada też ile użytków rozłożyć, by zgadzała się ilość den i wiek na 1 arkuszu
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" program bierze pod uwagę ilość użytków dna i wieka potrzebnych do złożenia 1 egzemplarza pudła. Jeżeli n.p. potrzebne są 2 elementy wieka (jak w FEFCO 0351), wówczas przy nakładzie 1000szt. i 4 użytkach na arkuszu, program policzy 500 arkuszy zamiast 250.

2023-01-30 (wersja 2.4):

 • - we wzorze FEFCO 0930 program podaje informację o ilości elementów potrzebnych do złożenia kratownicy (zawsze 2szt.)
 • - w oknach wzorów FEFCO i ECMA: w przypadku, kiedy dane są nieprawidłowe (zbyt mała szerokość itp.) program tylko wyświetla ostrzeżenie i pyta, czy mimo to wygenerować siatkę
 • - w ustawieniach FEFCO dodano możliwość ustawienia ułamków dla parametrów PA2-PA5
 • - w ustawieniach FEFCO dodano parametr GF, który oznacza domyślną szerokość zakładki klejowej
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" dodano możliwość aktualizacji kursów walut z internetu. Program zapisuje na dysku ostatnio odczytane kursy
 • - Eksport do formatu .svg: grubość linii została zmniejszona, dodano groty linii wymiarowych

2022-12-09 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono poprawkę w zapisie i odczycie parametru wysokości wieka (parametr H2). Po odczycie przyjmował on wartość domyślną
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0404 (wysokość zewnętrznej obwoluty)
 • - we wzorach FEFCO 0931 i FEFCO 0931 v2 program podaje informację o ilości elementów potrzebnych do złożenia kratownicy
 • - w oknie wzorów FEFCO program automatycznie oblicza wymiar zewnętrzny pudła, jak również umożliwia podawanie wymiarów zewnętrznych (z wyjątkiem 1 parametru w kilku wzorach)
 • - Usprawniono okno "Parametry formatki"

2022-11-18 (wersja 2.4):

 • - Nowe funkcje w dodatku TLPALLET:
 • - dodano możliwość kompletowania produktów w paczkach
 • - dodano parametr wymiarów użytecznych (pudełka/paczki mogą wystawać poza paletę)
 • - możliwość zablokowania układania pudełek/paczek pod kątem 90 stopni (w 2 kierunkach)
 • - dostępna jest funkcja zapisu/odczytu kalkulacji

2022-10-10 (wersja 2.4):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (1 wzór: FOLDING PaperBag_03)
 • - zmieniono nazwy 2 wzorów z tektury falistej (FEFCO 0930 i FEFCO 0930 v2 zmieniono na FEFCO 0931 i FEFCO 0931 v2)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0930), aktualnie 117 wzorów)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (4 wzory (ECMA A20.20.01.01 v2 Pharmacy, ECMA A20.20.01.03 v2 Pharmacy, ECMA A20.20.03.01 v2 Pharmacy i ECMA A20.20.03.03 v2 Pharmacy), aktualnie 72 wzory)
 • - we wzorach FEFCO 0931 i FEFCO 0931 v2 dodano możliwość ustawienia innej szerokości zewnętrznych cel

2022-08-10 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono poprawkę w zapisie i odczycie parametrów FEFCO serii 07xx (parametry MFA i BEA)
 • - wybierając w ustawieniach eksportu .dxf "Eksportuj bloki jako bloki", zostaną zapisane również napisy wstawione na użytkach

2022-05-23 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (3 wzory (ECMA C10.40.90.90, ECMA F60.91.00.00 i ECMA F60.92.00.00), aktualnie 68 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory: FOLDING Carrier_01 i FOLDING Carrier_02)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0426

2022-02-18 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0930 v2), aktualnie 116 wzorów)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0425
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0415
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0426
 • - w ustawieniach dodano parametr dokładności cen (liczba miejsc po przecinku)
 • - w ustawieniach dodano parametr dokładności linii wymiarowych (liczba miejsc po przecinku)
 • - W funkcji "Zaawansowane kalkulacje" poprawiono podsumowanie w wydruku "Wycena"

2021-11-09 (wersja 2.4):

 • - w ustawieniach FEFCO dodano parametry THK i OT, które oznaczają domyślną grubość materiału i grubość "zewnętrzną" (do linii gięcia)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0951), aktualnie 115 wzorów)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0717 (zmieniono kształt liścia klejowego)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0432 (w wewnętrznych klapkach dodano wycięcia na górne zamki "uszy")

2021-08-24 (wersja 2.4):

 • - dodano export do formatu CNC
 • - dodano optymalizację kolejności cięcia dla formatu HPGL

2021-07-21 (wersja 2.4):

 • - dodano 4 nowe metody rozmieszczania użytków dna i wieka na 1 arkuszu
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (3 wzory: FLUTE MultimailBookWrapper_01, FLUTE Bottom+Lid_01 i FLUTE Bottom+Lid_02)

2021-04-19 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono poprawki we wzorach: ECMA B10.02.00.00 bottom+lid, ECMA B10.04.00.00 bottom+lid i ECMA B21.05.00.00
 • - we wzorach ECMA B10.02.00.00 bottom+lid i ECMA B10.04.00.00 bottom+lid jest możliwość wstawienia wycięć na kciuk w wieku. Ustawieie parametru "TC" na 0 spowoduje nie wstawienie wycięcia

2021-03-02 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (1 wzór (ECMA B10.02.00.00 bottom+lid), aktualnie 65 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór: FLUTE 0914 Outside v2)
 • - w ustawieniach można wybrać, jaką jednostkę zastosować przy eksporcie do .svg (milimetry, punkty czy piksele)

2021-02-01 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (2 wzory (ECMA B10.04.00.00 i ECMA B10.04.00.00 bottom+lid), aktualnie 64 wzory)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór: FLUTE 0427)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0426 (skosy bocznych listków są dopasowywane do wymiarów opakowania)
 • - jest możliwość zabezpieczenia programu online, co eliminuje konieczność podłączenia pendrive (klucza USB)

2020-12-30 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono korekcję wzoru: FOLDING LaminatedBox_Bottom+Lid_01
 • - dodano 5 symboli, które można wstawiać na projekcie używając modułu rysowania (symbole znakowania opakowań: 20 CPAP, 20 PCB, 23 PBD, 23 PPB i IKEA LB05)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0323), aktualnie 114 wzorów)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (2 wzory (ECMA C10.40.55.20 i ECMA C10.40.55.90), aktualnie 62 wzory)
 • - bardziej wydajna-płynniejsza praca interfejsu graficznego
 • - program dopasowuje parametry GF i DLCB do wymiarów

2020-11-06 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono dodatkowe parametry (zakładka-margines oklejki) dla wzoru: FOLDING LaminatedBox_Bottom+Lid_01
 • - pomiar promienia łuku podaje również jego średnicę
 • - rysując okrąg o podanym promieniu użytkownik może podać średnicę zamiast promienia
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0406), aktualnie 113 wzorów)

2020-10-05 (wersja 2.4):

 • - wprowadzono poprawkę do ECMA B20.01.00.50 (jeżeli wymiary tego wymagają, boczne listki są obcięte)
 • - ulepszono rozmieszczanie użytków na arkuszu dla wzorów: FEFCO 0427,0427 v2,ECMA B20.01.00.50 oraz ECMA B20.01.00.53

2020-09-26 (wersja 2.4):

 • - program dopasowuje ilość zamków do wymiaru
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0217 (wysokość i długość uchwytu są dopasowywane do długości opakowania)
 • - dodano napisy specjalne: aktualna data i godzina
 • - zaktualizowano karty projektu (dodano pola: aktualna data i godzina)

2020-09-10 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (2 wzory (FEFCO 0443 i FEFCO 0444), aktualnie 112 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (2 wzory: FLUTE Separator_01 i FLUTE Separator_02)
 • - w oknach parametrów opakowania usunięto przedrostek FEFCO/ECMA/FLUTE/FOLDING. Wystarczy wpisać np. numer FEFCO, by przejść do wybranego wzoru z listy.

2020-06-23 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0427 v2), aktualnie 110 wzorów)
 • - wyłączono zasadę: wysokość < lub = szerokość/2 dla wzoru ECMA B11.02.00.00. W razie potrzeby program rysuje niezbędne wycięcia
 • - standardowo, program ustawia mniejsze zamki

2020-05-05 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0413), aktualnie 109 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (3 wzory: FLUTE 0914 Outside, FLUTE IK_SpareParts_02 i FLUTE IK_SpareParts_03)
 • - w oknie parametrów opakowania (np. FEFCO) użytkownik może wpisać nazwę wzoru zamiast wybierać go z listy
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0427 (skosy bocznych listków są dopasowywane do wymiarów opakowania)

2020-03-27 (wersja 2.4):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (2 wzory: FLUTE IK_Bottom+Lid_02 i FLUTE IK_SpareParts_01)
 • - dodano możliwość eksportu własnych kart projektu zaprojektowanych w programie, wcześniej dodano możliwość ich wydruku
 • - poprawiono zależności pomiędzy wymiarami. Np. w wielu wzorach akceptowalna jest długośc mniejsza od szerokości
 • - poprawiono wzory: ECMA B10.02.00.00, ECMA B20.01.00.00 i ECMA B20.01.00.53
 • - dodano napis specjalny: pole obszaru noży

2020-03-14 (wersja 2.4):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (3 wzory (FEFCO 0901, FEFCO 0902 i FEFCO 0903), aktualnie 108 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (2 wzory: FLUTE IK_Bottom+Lid_01 i FLUTE IK_TuckLid_01)
 • - dodano 4 symbole, które można wstawiać na projekcie używając modułu rysowania (symbole znakowania opakowań: 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP i Green point)

2020-02-08 (wersja 2.4):

 • - dodano funkcję automatycznego rysowania deski wykrojnika rotacyjnego. Funkcja umożliwia między innymi automatyczne dzielenie odpadu na obwodzie na kawałki o ustalonej wielkości
 • - Dostępna jest opcja ustawienia szerokości jako pierwszej ściany dla wzorów: FEFCO 0203 2pcs, FEFCO 0204 2pcs oraz FEFCO 0206 2pcs
 • - program zapamiętuje ścieżkę do ostatniego zapisywanego projektu. Po ponownym uruchomieniu programu, po wywołaniu funkcji "Zapisz", zostanie otwarta ta sama lokalizacja
 • - program zapamiętuje ścieżkę do ostatniego eksportowanego projektu. Po ponownym uruchomieniu programu, po wywołaniu funkcji "Eksportuj", zostanie otwarta ta sama lokalizacja
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (1 wzór: FOLDING LaminatedBox_Bottom+Lid_01)
 • - rozszerzono kartę właściwości projektu. Dodano możliwość edycji typu fali i grubości materiału
 • - wprowadzono zmiany we wzorach: FLUTE Stand_01 i FLUTE Stand_02. Dodano opisy oraz otwory na spinki, mogące też służyć jako otwory pozycjonujące

2019-12-05 (wersja 2.4):

 • - w ustawieniach dodano osobną cenę noży kompensacyjnych, by umożliwić wykonanie dokładniejszej wyceny wykrojnika na automat sztancujący
 • - pojawił się też nowy typ linii (nóż kompensacyjny)

2019-08-27 (wersja 2.4):

 • - w funkcji rozmieszczania użytków na arkuszu (Layout) odległości między użytkami dotyczą teraz 1 użytku. Ma to szczególne znaczenie przy optymalnym rozmieszczaniu użytków, gdzie program sam wybiera kąt obrotu użytków
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (4 wzory (ECMA C20.20.55.01, ECMA C20.20.55.20, ECMA C20.20.60.01 i ECMA C20.20.60.20), aktualnie 60 wzorów)

2019-06-01 (wersja 2.4):

 • - dodano możliwość edycji własnych kart projektu. Użytkownik może zaprojektować dowolną ilość kart z własnymi tabelami i dowolnym położeniem rysunku
 • - liczba napisów specjalnych (zawierających parametry projektu) została podwojona

2019-04-05 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)
 • - ulepszono optymalne rozmieszczanie użytków na arkuszu (serie FEFCO 03xx i FEFCO 04xx)

2019-03-05 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość rozbicia linii perforacji na krótkie odcinki noża, oraz linii kombi na krótkie odcinki noża i bigi
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (1 wzór (ECMA A20.20.01.03), aktualnie 56 wzorów)

2019-02-06 (wersja 2.3):

 • - poprawiono zamki w dnie wzorów: FEFCO 0701 i FEFCO 0703
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (2 wzory (FEFCO 0913 i FEFCO 0914), aktualnie 105 wzorów)

2018-12-10 (wersja 2.3):

 • - dodano 10 symboli, które można wstawiać na projekcie używając modułu rysowania (8 uchwytów do pudeł + 2 symbole kierunu włókna)

2018-11-16 (wersja 2.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (2 wzory (ECMA A55.70.01.00 i ECMA A60.70.01.00), aktualnie 55 wzorów)

2018-10-16 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość optymalnego rozmieszczania użytków na arkuszu. Program sam dobiera optymalną ilość użytków i sposób ich rozmieszczenia
 • - importując pliki DXF, nie jest istotna wielkość liter nazwy pliku

2018-08-17 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2018-07-09 (wersja 2.3):

 • - dodano korekcję długości i szerokości wieka dla wzorów: FEFCO 0701 bottom+lid i FEFCO 0714
 • - w ustawieniach można wybrać, czy użytki warstw typu "Layout" mają być eksportowane do .dxf i .cf2 jako bloki, czy mają zostać rozbite na linie i łuki
 • - poprawiono wzory: ECMA B10.02.00.00, ECMA B20.01.00.00, ECMA B20.01.00.53 i ECMA B20.01.00.__ - wydłużono wewnętrzne ścianki

2018-06-06 (wersja 2.3):

 • - usunięto wykrzyknik, który pojawiał się przy uruchomieniu programu w Windows 8 i wyższych
 • - we wzorach teleskopowych (seria FEFCO 03xx) jest możliwość wstawienia wycięć na kciuk w wieku. Ustawieie parametru "TC" na 0 spowoduje nie wstawienie wycięcia
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0412), aktualnie 103 wzory)

2018-05-15 (wersja 2.3):

 • - poprawiono wzory FEFCO: 401,402,403,415,416,772 i ECMA: A20210101,A20210301,A55210101,A60210001. Usunięto nakładające się linie

2018-04-04 (wersja 2.3):

 • - poprawione funkcje Import - bloki zagnieżdżone w blokach
 • - poprawione funkcje Import - polecenie dxf: SPLINE

2018-03-12 (wersja 2.3):

 • - informacja o aktywnych modułach
 • - poprawione funkcje Import - polecenie dxf: SPLINE

2018-02-08 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość ustawienia punktu zerowego
 • - poprawiono wzory ECMA A55.20.01.01 i ECMA A60.20.00.01. Długość uchwytu musi być zależna od szerokości
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-12-28 (wersja 2.3):

 • - usprawniono przełączanie między językami. Ustawienie obejmuje również wyskakujące podpowiedzi.

2017-11-28 (wersja 2.3):

 • - rozszerzono kartę właściwości projektu. Dodano możliwość edycji typu pudełka i wymiarów
 • - dodano możliwość wstawiania napisów specjalnych (zawierających parametry projektu)
 • - dodano symbol napisu, funkcja generująca deskę wykrojnika wstawia również napis
 • - poprawiono wzory FLUTE Stand_01 i FLUTE Stand_02. Wysokość półki dotyczy przestrzeni między frontem półki, a podłogą następnej półki
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-10-31 (wersja 2.3):

 • - poprawiono wzory FEFCO: 0300, 0301, 0303, 0304 v1, 0304 v2, 0450, 0451, 0452, 0307, 0457, 0309, 0310, 0312, 0313, 0409, 0410, 0411, 0415, 0416, 0420, 0453, 0770, 0771. Zmniejszono naddatki na szerokości
 • - poprawiono funkcję przycinania (klawisz /)
 • - dodano możliwość wstawienia logo zamiast podpisu na karcie projektu
 • - na karcie projektu pojawił się mały obrazek z pudłem w widoku 3D

2017-09-18 (wersja 2.3):

 • - poprawione funkcje Import - polecenia dxf: POLYLINE i SPLINE (ostatnia do dopracowania)
 • - funkcja "Import" tworzy rysunki w nowym projekcie
 • - automatyczne rozmieszczanie użytków na arkuszu umożliwia też rozmieszczanie rysunków narysowanych ręcznie lub zaimportowanych

2017-09-11 (wersja 2.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (12 wzorów (FEFCO 0209, 0209 2pcs, 0217, 0230, 0231, 0302, 0404, 0703v3, 0907, 0908, 0909 i 0910), aktualnie 102 wzory)

2017-08-28 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)
 • - możliwość ustawienia grubości linii (w pixelach) wyświetlanych na ekranie. Po ponownym uruchomieniu programu parametr jest ustawiany na 1 pixel

2017-08-14 (wersja 2.3):

 • - usunięto błąd w ustawieniach (ustawienia eksportu i druku od ostatniej aktualizacji resetowały się po ponownym uruchomieniu programu)
 • - poprawione funkcje Import - polecenia dxf: ELLIPSE, LWPOLYLINE i SPLINE (ostatnia do dopracowania)

2017-06-19 (wersja 2.3):

 • - w ustawieniach można wprowadzić wielkość czcionki linii wymiarowych na wydruku
 • - ulepszono rozmieszczanie użytków na arkuszu dla wzorów FEFCO 0420,0421,0427,0470 oraz 0471

2017-06-09 (wersja 2.3):

 • - funkcja łącząca nakładające się linie (jest wykonywana po automatycznym rozłożeniu użytków, lub wywoływana przez użytkownika)

2017-05-17 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-04-19 (wersja 2.3):

 • - w ustawieniach FEFCO parametr HA teraz dotyczy bigów wewnętrznych (ustawienia zostaną automatycznie poprawione)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 90 wzorów)

2017-04-08 (wersja 2.3):

 • - funkcja wstawiająca tekst
 • - dodano export do formatu HPGL

2017-03-09 (wersja 2.2):

 • - funkcja rysowania linii/linii konstrukcyjnej pod kątem

2017-01-30 (wersja 2.2):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 87 wzorów)

2017-01-09 (wersja 2.2):

 • - dołączono moduł, który wspomaga projekowanie wykrojników (nanoszenie mostków na noże, automatyczne rysowanie deski wykrojnika)
 • - moduł rysowania umożliwia teraz rysowanie i modyfikację również na warstwach z rozłożonymi użytkami (warstwy typu "Layout")

2016-12-08 (wersja 2.1):

 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0202 (klapki od szerokosci są zawsze w jednej linii z klapkami od długości)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0203 (klapki od szerokosci są zawsze w jednej linii z klapkami od długości)
 • - możliwość wykonywania pomiarów (długosci, odległości, promieni...) na warstwach z rozłożonymi użytkami (warstwy typu "Layout")

2016-10-26 (wersja 2.1):

 • - wstawianie linii konstrukcyjnych

2016-08-04 (wersja 2.1):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)

2016-07-28 (wersja 2.1):

 • - dodano export do formatu CFF2

2016-07-21 (wersja 2.1):

 • - dodano funkcje: pomiaru kąta nachylenia linii oraz pomiaru kąta między 2 liniami
 • - poprawione funkcje Import

2016-07-12 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 85 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)

2016-07-06 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 53 wzory)

2016-06-27 (wersja 2.1):

 • - poprawione funkcje przyciągania do punktów charakterystycznych

2016-06-15 (wersja 2.1):

 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0427 (jeżeli wymiary tego wymagają, boczne listki są obcięte)
 • - dołączono moduł zaawansowanych kalkulacji cenowych, który umożliwia wykonanie kompleksowej wyceny produkcji, uwzględniającej takie koszty jak: sztancowanie, druk, papier, wykrojnik... Pozwala na budowę cenników papieru, druku, foliowania oraz lakierowania. Uwzględnia nakład, walutę i inne parametry...

2016-06-13 (wersja 2.1):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (3+1 wzorów)
 • - na warstwach z rozłożeniem użytków (layout) dodano wymiarowanie pojedynczego użytku

2016-04-06 (wersja 2.1):

 • - dodano funkcję powiększania wskazanego obszaru do rozmiarów okna

2016-02-28 (wersja 2.1):

 • - dodano 3 domyślne parametry dla pudeł serii FEFCO 02xx i 07xx, które można zmienić w ustawieniach: zależność wysokości bigowej od wysokości wewnetrznej (HA), korekta szerokości klapek zewnętrznych (FA), stopniowanie bigów (SC)

2016-02-20 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 82 wzory)

2016-01-04 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 51 wzorów)
 • - w zalezności od koloru tła linie wymiarowe wyświetlane w kolorze białym lub czarnym

2015-11-20 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 79 wzorów)
 • - program przygotowany pod wyświetlanie opakowań z oklejkami

2015-10-29 (wersja 2.0.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 43 wzory)
 • - mozliwość druku "karty projektu" zawierającej podstawowe dane
 • - poprawione funkcje Import/Export