Zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach programu TL-KARTON:

2019-06-01 (wersja 2.4):

 • - dodano możliwość edycji własnych kart projektu. Użytkownik może zaprojektować dowolną ilość kart z własnymi tabelami i dowolnym położeniem rysunku
 • - liczba napisów specjalnych (zawierających parametry projektu) została podwojona

2019-04-05 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)
 • - ulepszono optymalne rozmieszczanie użytków na arkuszu (serie FEFCO 03xx i FEFCO 04xx)

2019-03-05 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość rozbicia linii perforacji na krótkie odcinki noża, oraz linii kombi na krótkie odcinki noża i bigi
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (1 wzór (ECMA A20.20.01.03), aktualnie 56 wzorów)

2019-02-06 (wersja 2.3):

 • - poprawiono zamki w dnie wzorów: FEFCO 0701 i FEFCO 0703
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (2 wzory (FEFCO 0913 i FEFCO 0914), aktualnie 105 wzorów)

2018-12-10 (wersja 2.3):

 • - dodano 10 symboli, które można wstawiać na projekcie używając modułu rysowania (8 uchwytów do pudeł + 2 symbole kierunu włókna)

2018-11-16 (wersja 2.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (2 wzory (ECMA A55.70.01.00 i ECMA A60.70.01.00), aktualnie 55 wzorów)

2018-10-16 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość optymalnego rozmieszczania użytków na arkuszu. Program sam dobiera optymalną ilość użytków i sposób ich rozmieszczenia
 • - importując pliki DXF, nie jest istotna wielkość liter nazwy pliku

2018-08-17 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2018-07-09 (wersja 2.3):

 • - dodano korekcję długości i szerokości wieka dla wzorów: FEFCO 0701 bottom+lid i FEFCO 0714
 • - w ustawieniach można wybrać, czy użytki warstw typu "Layout" mają być eksportowane do .dxf i .cf2 jako bloki, czy mają zostać rozbite na linie i łuki
 • - poprawiono wzory: ECMA B10.02.00.00, ECMA B20.01.00.00, ECMA B20.01.00.53 i ECMA B20.01.00.__ - wydłużono wewnętrzne ścianki

2018-06-06 (wersja 2.3):

 • - usunięto wykrzyknik, który pojawiał się przy uruchomieniu programu w Windows 8 i wyższych
 • - we wzorach teleskopowych (seria FEFCO 03xx) jest możliwość wstawienia wycięć na kciuk w wieku. Ustawieie parametru "TC" na 0 spowoduje nie wstawienie wycięcia
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (1 wzór (FEFCO 0412), aktualnie 103 wzory)

2018-05-15 (wersja 2.3):

 • - poprawiono wzory FEFCO: 401,402,403,415,416,772 i ECMA: A20210101,A20210301,A55210101,A60210001. Usunięto nakładające się linie

2018-04-04 (wersja 2.3):

 • - poprawione funkcje Import - bloki zagnieżdżone w blokach
 • - poprawione funkcje Import - polecenie dxf: SPLINE

2018-03-12 (wersja 2.3):

 • - informacja o aktywnych modułach
 • - poprawione funkcje Import - polecenie dxf: SPLINE

2018-02-08 (wersja 2.3):

 • - dodano możliwość ustawienia punktu zerowego
 • - poprawiono wzory ECMA A55.20.01.01 i ECMA A60.20.00.01. Długość uchwytu musi być zależna od szerokości
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-12-28 (wersja 2.3):

 • - usprawniono przełączanie między językami. Ustawienie obejmuje również wyskakujące podpowiedzi.

2017-11-28 (wersja 2.3):

 • - rozszerzono kartę właściwości projektu. Dodano możliwość edycji typu pudełka i wymiarów
 • - dodano możliwość wstawiania napisów specjalnych (zawierających parametry projektu)
 • - dodano symbol napisu, funkcja generująca deskę wykrojnika wstawia również napis
 • - poprawiono wzory FLUTE Stand_01 i FLUTE Stand_02. Wysokość półki dotyczy przestrzeni między frontem półki, a podłogą następnej półki
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-10-31 (wersja 2.3):

 • - poprawiono wzory FEFCO: 0300, 0301, 0303, 0304 v1, 0304 v2, 0450, 0451, 0452, 0307, 0457, 0309, 0310, 0312, 0313, 0409, 0410, 0411, 0415, 0416, 0420, 0453, 0770, 0771. Zmniejszono naddatki na szerokości
 • - poprawiono funkcję przycinania (klawisz /)
 • - dodano możliwość wstawienia logo zamiast podpisu na karcie projektu
 • - na karcie projektu pojawił się mały obrazek z pudłem w widoku 3D

2017-09-18 (wersja 2.3):

 • - poprawione funkcje Import - polecenia dxf: POLYLINE i SPLINE (ostatnia do dopracowania)
 • - funkcja "Import" tworzy rysunki w nowym projekcie
 • - automatyczne rozmieszczanie użytków na arkuszu umożliwia też rozmieszczanie rysunków narysowanych ręcznie lub zaimportowanych

2017-09-11 (wersja 2.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (12 wzorów (FEFCO 0209, 0209 2pcs, 0217, 0230, 0231, 0302, 0404, 0703v3, 0907, 0908, 0909 i 0910), aktualnie 102 wzory)

2017-08-28 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)
 • - możliwość ustawienia grubości linii (w pixelach) wyświetlanych na ekranie. Po ponownym uruchomieniu programu parametr jest ustawiany na 1 pixel

2017-08-14 (wersja 2.3):

 • - usunięto błąd w ustawieniach (ustawienia eksportu i druku od ostatniej aktualizacji resetowały się po ponownym uruchomieniu programu)
 • - poprawione funkcje Import - polecenia dxf: ELLIPSE, LWPOLYLINE i SPLINE (ostatnia do dopracowania)

2017-06-19 (wersja 2.3):

 • - w ustawieniach można wprowadzić wielkość czcionki linii wymiarowych na wydruku
 • - ulepszono rozmieszczanie użytków na arkuszu dla wzorów FEFCO 0420,0421,0427,0470 oraz 0471

2017-06-09 (wersja 2.3):

 • - funkcja łącząca nakładające się linie (jest wykonywana po automatycznym rozłożeniu użytków, lub wywoływana przez użytkownika)

2017-05-17 (wersja 2.3):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (1 wzór)

2017-04-19 (wersja 2.3):

 • - w ustawieniach FEFCO parametr HA teraz dotyczy bigów wewnętrznych (ustawienia zostaną automatycznie poprawione)
 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 90 wzorów)

2017-04-08 (wersja 2.3):

 • - funkcja wstawiająca tekst
 • - dodano export do formatu HPGL

2017-03-09 (wersja 2.2):

 • - funkcja rysowania linii/linii konstrukcyjnej pod kątem

2017-01-30 (wersja 2.2):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 87 wzorów)

2017-01-09 (wersja 2.2):

 • - dołączono moduł, który wspomaga projekowanie wykrojników (nanoszenie mostków na noże, automatyczne rysowanie deski wykrojnika)
 • - moduł rysowania umożliwia teraz rysowanie i modyfikację również na warstwach z rozłożonymi użytkami (warstwy typu "Layout")

2016-12-08 (wersja 2.1):

 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0202 (klapki od szerokosci są zawsze w jednej linii z klapkami od długości)
 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0203 (klapki od szerokosci są zawsze w jednej linii z klapkami od długości)
 • - możliwość wykonywania pomiarów (długosci, odległości, promieni...) na warstwach z rozłożonymi użytkami (warstwy typu "Layout")

2016-10-26 (wersja 2.1):

 • - wstawianie linii konstrukcyjnych

2016-08-04 (wersja 2.1):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)

2016-07-28 (wersja 2.1):

 • - dodano export do formatu CFF2

2016-07-21 (wersja 2.1):

 • - dodano funkcje: pomiaru kąta nachylenia linii oraz pomiaru kąta między 2 liniami
 • - poprawione funkcje Import

2016-07-12 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 85 wzorów)
 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury litej (2 wzory)

2016-07-06 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 53 wzory)

2016-06-27 (wersja 2.1):

 • - poprawione funkcje przyciągania do punktów charakterystycznych

2016-06-15 (wersja 2.1):

 • - wprowadzono poprawkę do FEFCO 0427 (jeżeli wymiary tego wymagają, boczne listki są obcięte)
 • - dołączono moduł zaawansowanych kalkulacji cenowych, który umożliwia wykonanie kompleksowej wyceny produkcji, uwzględniającej takie koszty jak: sztancowanie, druk, papier, wykrojnik... Pozwala na budowę cenników papieru, druku, foliowania oraz lakierowania. Uwzględnia nakład, walutę i inne parametry...

2016-06-13 (wersja 2.1):

 • - nowe makra generujące niestandardowe wzory z tektury falistej (3+1 wzorów)
 • - na warstwach z rozłożeniem użytków (layout) dodano wymiarowanie pojedynczego użytku

2016-04-06 (wersja 2.1):

 • - dodano funkcję powiększania wskazanego obszaru do rozmiarów okna

2016-02-28 (wersja 2.1):

 • - dodano 3 domyślne parametry dla pudeł serii FEFCO 02xx i 07xx, które można zmienić w ustawieniach: zależność wysokości bigowej od wysokości wewnetrznej (HA), korekta szerokości klapek zewnętrznych (FA), stopniowanie bigów (SC)

2016-02-20 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 82 wzory)

2016-01-04 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 51 wzorów)
 • - w zalezności od koloru tła linie wymiarowe wyświetlane w kolorze białym lub czarnym

2015-11-20 (wersja 2.1):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury falistej (aktualnie 79 wzorów)
 • - program przygotowany pod wyświetlanie opakowań z oklejkami

2015-10-29 (wersja 2.0.3):

 • - powiększony zbiór makr generujących siatki opakowań z tektury litej (aktualnie 43 wzory)
 • - mozliwość druku "karty projektu" zawierającej podstawowe dane
 • - poprawione funkcje Import/Export