header
header
CAAS

Program jest skierowany głównie do firm, które zajmują się produkcją opakowań. Pozwala wprowadzić do bazy: klientów, zlecenia, materiały z magazynu oraz dane o maszynach wykorzystywanych w produkcji. Program odczytuje pliki programu TL-KARTON, dlatego do każdego zlecenia może być przypisany rysunek wykonany w tym programie. Z czasem te 2 aplikacje będą coraz bardziej integrowane, co nie wykluczy możliwości korzystania z nich osobno.


Główną częścią składową programu jest baza zleceń. Zawiera ona potrzebne informacje, takie jak termin wykonania, wartość zlecenia, nakład... Takie parametry jak na przykład klient czy maszyna, są pobierane z pomocniczych tablic. Pozwala to na rozbudowę tablic: klientów oraz maszyn. Czytelność listy zleceń zwiększa wyróżnienie statusu zlecenia za pomocą koloru.


Jak widać na rysunku powyżej, program umożliwia przeglądanie projektów utworzonych programem TL-Karton. Jeżeli zdarzy się powtórka zlecenia, nic nie stoi na przeszkodzie by ten sam rysunek przypisać do kilku zleceń. Jeżeli w magazynie nie ma wystarczającej ilości wybranego materiału aby zrealizować zlecenie, program poinformuje o tym. Jeżeli mimo to, użytkownik zdecyduje się zastosować ten materiał, wówczas do stanu magazynowego zostanie wprowadzona wartość ujemna.
Do kosztów zlecenia wliczane są: materiał oraz nakład pracy pracownika. Nakład pracy program oblicza według stawki godzinowej wprowadzonej w ustawieniach.


Pomocna jest możliwość przeglądania statystyk. Funkcja umożliwia porównywanie obrotów wygenerowanych w poszczególnych miesiącach/latach, śledzenie aktywności poszczególnych klientów, a nawet wykorzystanie maszyn używanych w firmie. Wyniki można obserwować wybierając klienta, materiał lub maszynę.